Previous: EPSG:4859 : ETRS89 / NTM zone 9 | Next: EPSG:4861 : ETRS89 / NTM zone 11

EPSG:4860

ETRS89 / NTM zone 10

View EPSG.org definition for EPSG:4860 | Google it