Previous: EPSG:4866 : ETRS89 / NTM zone 16 | Next: EPSG:4868 : ETRS89 / NTM zone 18

EPSG:4867

ETRS89 / NTM zone 17

View EPSG.org definition for EPSG:4867 | Google it