Previous: EPSG:4867 : ETRS89 / NTM zone 17 | Next: EPSG:4869 : ETRS89 / NTM zone 19

EPSG:4868

ETRS89 / NTM zone 18

View EPSG.org definition for EPSG:4868 | Google it