Previous: EPSG:4869 : ETRS89 / NTM zone 19 | Next: EPSG:4871 : ETRS89 / NTM zone 21

EPSG:4870

ETRS89 / NTM zone 20

View EPSG.org definition for EPSG:4870 | Google it