Previous: EPSG:4925: Mauritania 1999 | Next: EPSG:4927: Korea 2000
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4926

Korea 2000 (Google it)