Previous: EPSG:4926: Korea 2000 | Next: EPSG:4928: POSGAR 94
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4927

Korea 2000 (Google it)