Previous: EPSG:4927: Korea 2000 | Next: EPSG:4929: POSGAR 94
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4928

POSGAR 94 (Google it)