Previous: EPSG:4984 : WGS 72 | Next: EPSG:4986 : WGS 72BE

EPSG:4985

WGS 72

View EPSG.org definition for EPSG:4985 | Google it