Previous: EPSG:4987 : WGS 72BE | Next: EPSG:4989 : SIRGAS 2000

EPSG:4988

SIRGAS 2000

View EPSG.org definition for EPSG:4988 | Google it