Previous: EPSG:5105 : ETRS89 / NTM zone 5 | Next: EPSG:5107 : ETRS89 / NTM zone 7

EPSG:5106

ETRS89 / NTM zone 6

View EPSG.org definition for EPSG:5106 | Google it