Previous: EPSG:5106 : ETRS89 / NTM zone 6 | Next: EPSG:5108 : ETRS89 / NTM zone 8

EPSG:5107

ETRS89 / NTM zone 7

View EPSG.org definition for EPSG:5107 | Google it