Previous: EPSG:5109 : ETRS89 / NTM zone 9 | Next: EPSG:5111 : ETRS89 / NTM zone 11

EPSG:5110

ETRS89 / NTM zone 10

View EPSG.org definition for EPSG:5110 | Google it