Previous: EPSG:5110 : ETRS89 / NTM zone 10 | Next: EPSG:5112 : ETRS89 / NTM zone 12

EPSG:5111

ETRS89 / NTM zone 11

View EPSG.org definition for EPSG:5111 | Google it