Previous: EPSG:5117 : ETRS89 / NTM zone 17 | Next: EPSG:5119 : ETRS89 / NTM zone 19

EPSG:5118

ETRS89 / NTM zone 18

View EPSG.org definition for EPSG:5118 | Google it