Previous: EPSG:5118 : ETRS89 / NTM zone 18 | Next: EPSG:5120 : ETRS89 / NTM zone 20

EPSG:5119

ETRS89 / NTM zone 19

View EPSG.org definition for EPSG:5119 | Google it