Previous: EPSG:5119 : ETRS89 / NTM zone 19 | Next: EPSG:5121 : ETRS89 / NTM zone 21

EPSG:5120

ETRS89 / NTM zone 20

View EPSG.org definition for EPSG:5120 | Google it