Previous: EPSG:5127 : ETRS89 / NTM zone 27 | Next: EPSG:5129 : ETRS89 / NTM zone 29

EPSG:5128

ETRS89 / NTM zone 28

View EPSG.org definition for EPSG:5128 | Google it