Previous: EPSG:5129 : ETRS89 / NTM zone 29 | Next: EPSG:5132 : Tokyo 1892

EPSG:5130

ETRS89 / NTM zone 30

View EPSG.org definition for EPSG:5130 | Google it