Previous: EPSG:5520 : DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 1 | Next: EPSG:5524 : Corrego Alegre 1961

EPSG:5523

WGS 84 / Gabon TM 2011

View EPSG.org definition for EPSG:5523 | Google it