Previous: EPSG:6069 : ETRS89 / EPSG Arctic zone 2-22 | Next: EPSG:6071 : ETRS89 / EPSG Arctic zone 4-26

EPSG:6070

ETRS89 / EPSG Arctic zone 3-11

View EPSG.org definition for EPSG:6070 | Google it