Previous: EPSG:6070 : ETRS89 / EPSG Arctic zone 3-11 | Next: EPSG:6072 : ETRS89 / EPSG Arctic zone 4-28

EPSG:6071

ETRS89 / EPSG Arctic zone 4-26

View EPSG.org definition for EPSG:6071 | Google it