Previous: EPSG:6071 : ETRS89 / EPSG Arctic zone 4-26 | Next: EPSG:6073 : ETRS89 / EPSG Arctic zone 5-11

EPSG:6072

ETRS89 / EPSG Arctic zone 4-28

View EPSG.org definition for EPSG:6072 | Google it