Previous: EPSG:6072 : ETRS89 / EPSG Arctic zone 4-28 | Next: EPSG:6074 : ETRS89 / EPSG Arctic zone 5-13

EPSG:6073

ETRS89 / EPSG Arctic zone 5-11

View EPSG.org definition for EPSG:6073 | Google it