Previous: EPSG:6073 : ETRS89 / EPSG Arctic zone 5-11 | Next: EPSG:6075 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-24

EPSG:6074

ETRS89 / EPSG Arctic zone 5-13

View EPSG.org definition for EPSG:6074 | Google it