Previous: EPSG:6074 : ETRS89 / EPSG Arctic zone 5-13 | Next: EPSG:6076 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-26

EPSG:6075

WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-24

View EPSG.org definition for EPSG:6075 | Google it