Previous: EPSG:6075 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-24 | Next: EPSG:6077 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-13

EPSG:6076

WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-26

View EPSG.org definition for EPSG:6076 | Google it