Previous: EPSG:6076 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-26 | Next: EPSG:6078 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-15

EPSG:6077

WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-13

View EPSG.org definition for EPSG:6077 | Google it