Previous: EPSG:6077 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-13 | Next: EPSG:6079 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-17

EPSG:6078

WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-15

View EPSG.org definition for EPSG:6078 | Google it