Previous: EPSG:6078 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-15 | Next: EPSG:6080 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-19

EPSG:6079

WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-17

View EPSG.org definition for EPSG:6079 | Google it