Previous: EPSG:6079 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-17 | Next: EPSG:6081 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-30

EPSG:6080

WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-19

View EPSG.org definition for EPSG:6080 | Google it