Previous: EPSG:6080 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-19 | Next: EPSG:6082 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-32

EPSG:6081

WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-30

View EPSG.org definition for EPSG:6081 | Google it