Previous: EPSG:6081 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-30 | Next: EPSG:6083 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-34

EPSG:6082

WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-32

View EPSG.org definition for EPSG:6082 | Google it