Previous: EPSG:6082 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-32 | Next: EPSG:6084 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-36

EPSG:6083

WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-34

View EPSG.org definition for EPSG:6083 | Google it