Previous: EPSG:6083 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-34 | Next: EPSG:6085 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-38

EPSG:6084

WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-36

View EPSG.org definition for EPSG:6084 | Google it