Previous: EPSG:6084 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-36 | Next: EPSG:6086 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-40

EPSG:6085

WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-38

View EPSG.org definition for EPSG:6085 | Google it