Previous: EPSG:6085 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-38 | Next: EPSG:6087 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-15

EPSG:6086

WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-40

View EPSG.org definition for EPSG:6086 | Google it