Previous: EPSG:6086 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-40 | Next: EPSG:6088 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-17

EPSG:6087

WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-15

View EPSG.org definition for EPSG:6087 | Google it