Previous: EPSG:6087 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-15 | Next: EPSG:6089 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-19

EPSG:6088

WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-17

View EPSG.org definition for EPSG:6088 | Google it