Previous: EPSG:6088 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-17 | Next: EPSG:6090 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-21

EPSG:6089

WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-19

View EPSG.org definition for EPSG:6089 | Google it