Previous: EPSG:6089 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-19 | Next: EPSG:6091 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-23

EPSG:6090

WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-21

View EPSG.org definition for EPSG:6090 | Google it