Previous: EPSG:6090 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-21 | Next: EPSG:6092 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-25

EPSG:6091

WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-23

View EPSG.org definition for EPSG:6091 | Google it