Previous: EPSG:6091 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-23 | Next: EPSG:6093 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-27

EPSG:6092

WGS 84 / EPSG Arctic zone 5-25

View EPSG.org definition for EPSG:6092 | Google it