Previous: EPSG:6115 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 1-27 | Next: EPSG:6117 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 1-31

EPSG:6116

WGS 84 / EPSG Arctic zone 1-29

View EPSG.org definition for EPSG:6116 | Google it