Previous: EPSG:6116 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 1-29 | Next: EPSG:6118 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 1-21

EPSG:6117

WGS 84 / EPSG Arctic zone 1-31

View EPSG.org definition for EPSG:6117 | Google it