Previous: EPSG:6117 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 1-31 | Next: EPSG:6119 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-28

EPSG:6118

WGS 84 / EPSG Arctic zone 1-21

View EPSG.org definition for EPSG:6118 | Google it