Previous: EPSG:6118 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 1-21 | Next: EPSG:6120 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-10

EPSG:6119

WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-28

View EPSG.org definition for EPSG:6119 | Google it