Previous: EPSG:6119 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-28 | Next: EPSG:6121 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-12

EPSG:6120

WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-10

View EPSG.org definition for EPSG:6120 | Google it