Previous: EPSG:6121 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 2-12 | Next: EPSG:6123 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-23

EPSG:6122

WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-21

View EPSG.org definition for EPSG:6122 | Google it