Previous: EPSG:6122 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-21 | Next: EPSG:6124 : WGS 84 / EPSG Arctic zone 4-12

EPSG:6123

WGS 84 / EPSG Arctic zone 3-23

View EPSG.org definition for EPSG:6123 | Google it