Previous: EPSG:6426 : NAD83(2011) / California zone 6 (ftUS) | Next: EPSG:6428 : NAD83(2011) / Colorado Central (ftUS)

EPSG:6427

NAD83(2011) / Colorado Central

View EPSG.org definition for EPSG:6427 | Google it